jump to navigation

Tujuh Tantangan Berkhidmah Pada Allah 22 November 2008

Posted by ibnu_taheer in Naskah Islami.
trackback

Ada tujuh tantangan(عقبة ) bagi hamba yang ingin melakukan ibadah khidmah kepada Allah:

1. Tantangan ‘ilmi (العلم عقبة )

Orang yang mau beribadah harus mempunyai ilmu, pengetahuan tentang siapa yang akan dia sembah, seperti apa sifat-sifat Dzat yang akan disembah, selain itu harus tahu bagaimana cara untuk menyembah-Nya. Karena dalam menyembah Tuhan tidak boleh asal-asalan. Ada tuntunan yang harus dituruti, dari ajaran Nabi Muhammad, yang telah diberi wahyu oleh Allah SWT.

2. Tantangan Taubat ( التوبةعقبة )

Sebelum menlaksanakan ibadah khidmah, terlebih dahulu seseorang harus taubat dari segala dosa-dosanya. Menurut Imam Ghozali, dosa itu ada tiga tingkatan:

1.Dosa syirik

2.Dosa bid’ah

3.Dosa ma’siat

Orang yang benar-benar taubat, menurut Imam Ghozali bukan hanya jera terhadap suatu dosa tertentu saja yang telah diperbuatnya, tetapi jera dan mempunyai tekad untuk tidak mengulanginya lagi semua macam ma’siat. Apabila orang yang benar-benar taubat tadi terlanjur mengulangi suatu ma’siat yang pernah diperbuatnya, dia langsung bertaubat kembali, walaupun sampai berulang kali. Oleh karena itu kita jangan sampai merasa bosan, malu, tidak bersemangat untuk melakukan taubat setelah melakukan kesalahan. Sebab kita, sebagai manusia tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah SWT, semoga kita mendapat kenikmatan ketika dipanggil oleh Allah, yaitu setelah melakukan taubat dan sebelum melakukan kesalahan lagi.

3. Tantangan berupa perkara-perkara yang membuat seseorang menunda-nunda melaksanakan ibadah khidmah (عقضة العوائق).

Menurut Imam Ghozali ada empat perkara:

1. Duniawi

2. Makhluk

3. Syaitan

4. Nafsu

Karena perkara-perkara ini, seseorang yang ingin melakukan ibadah bisa-bisa tidak jadi melakukan ibadahnya, jika dia dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, kalau bisa perkara duniawi itu dizuhudi dan dijauhi; makhluk diberi jarak agar tidak terlalu dekat; syaitan sudah terang perbuatannya suka menggoda dan harus dimusuhi; nafsu yang mempunyai watak malas dan suka mengajak perkara-perkara buruk harus dipaksa agar bisa melakukan ibadah.

4. Tantangan berupa perkara-perkara yang menghadang ditengah jalan. Sudah melakukan ibadah khidmah, tetapi ditengah perjalanan ada suatu perkara yang menghadang, yang bisa mengendurkan semangat, bahkan menjadikan ibadah khidmah terhenti. Menurut Imam Ghozali, ada empat perkara penghadang:

1.Rizki

2.Kekhawatiran-kekhawatiran adanya suatu parkara yang mampu menjadikannya sengsara

3.Musibah; cobaan dari Allah yang berupa keadaan yang tidak enak, kehilangan sesuatu atau yang lain.

4.Macam-macam qodho dan takdir dari Allah Ta’ala.

Oleh karena itu Imam Ghozali menyarankan agar:

1.Senantiasa bertawakkal kepada Allah mengenai bab rizki

2.Pasrah kepada Allah bab perkara-perkara yang dikhawatirkan

3.Sabar menghadapi cobaan dalam bentuk apapun

4.Ridlo akan qodho dan takdir dari Allah yang menjadi kehendak-Nya

5. Tantangan berupa perkara-perkara yang mampu membangkitkan, mendorong melaksanakan ibadah khidmah, yaitu:

1. Roja’: mengharapkan belas kasihan dan pahala dari Allah

2. Khouf: takut akan ancaman-ancaman Allah yng diperuntukkan bagi orang-orang yang ma’siat.

6. Tantangan berupa perkara-perkara yang mampu mengotori ibadah-ibadah yang telah dilampauinya, yaitu:

1. Riya’: seseorang melakukan ibadah bukan karena Allah, tetapi karena selain Allah. Menginginkan pamrih selain dari Allah.

2. ‘Ujub: berbangga diri atas apa yang telah dia perbuat, termasuk menyangka kalau ibadah yang dia lakukan bukan karena pertolongan Allah, tetepi karena jasa yang lain.

Jadi kita harus mewaspadai isi hati kita dalam menjalankan suatu ibadah, supaya benar-benar ikhlas karena Allah, serta mengharapkan pamrih, pahala, dan ridlo dari Allah SWT.

7. Tantangan puji dan syukur (عقبة الحمد والشكر)

Orang yang telah melaksanakan ibadah

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: